Политика за поверителност на личните данни

Скъпи посетители на magazindechica.com, бихме искали да ви уведомим, че защитата на Вашите лични данни е приоритет за нас. По този повод изготвихме политика за поверителност, обхващаща най-важните аспекти от обработването на Вашите лични данни на нашия уебсайт.

 1. Обща информация:

Тази политика за поверителност ще Ви предостави подробна информация за това как събираме и обработваме Вашите лични данни чрез използването на нашия уебсайт: magazindechica.com.

„Деводи“ ООД, собственик на сайта www.magazindechica.com, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

В случай, че желаете да се свържете с нас по повод тази политика за поверителност можете да ни пишете на електронен адрес: admin@dechica.com или да ни потърсите на телефонен номер: +359 878 255 333.

Вие или Вашият – означава „Вие“ като посетител или като потребител на услуги в magazindechica.com. Ние, наш или нас означава magazindechica.com. „Нашият сайт“ означава magazindechica.com.

 1. Какви Ваши лични данни събираме?

Ние събираме информацията Ви, когато посещавате нашия уебсайт magazindechica.com. А именно информацията, предоставена при регистрация, за да се абонирате за нашите платени услуги или да поискате допълнителни услуги. Ако се свържете с нас чрез електронно съобщение, е възможно да запазим копие от тази кореспонденция.

Информацията, която събираме от Вас, може да включва:

 • Вашето име, презиме, фамилия,
 • имейл адрес,
 • IP адрес, Вашите “login” данни и други технологии на Вашите устройства, с които достъпвате нашия уебсайт;
 • избрания от вас интернет браузър,
 • устройство,
 • трафик-данни, данни за местоположение, брой и продължителност на посещения на нашия уебсайт и други комуникационни данни;
 • преглед на страницата,
 • активност на страницата ни и в нашата FB група,
 • маркетингови и комуникационни предпочитания,
 • всякаква информация, която предоставяте директно доброволно, а именно: по телефон, ел. поща и други като попълване на въпросник за обратна връзка.
 1. За какво бихме използвали Вашите лични данни?

С цел:

 • Да се свържем с Вас, с цел предоставяне на услугата, за която сте заплатили.
 • Да отговорим на Ваши запитвания за поръчки и такива по повод Вашите права.
 • Да отговорим на всякакви Ваши запитвания за нашите услуги.
 • За създаване на Ваш профил в нашия сайт.
 • Да организираме и изпратим маркетингови кампании, когато имаме необходимото законово основание за това.
 • Да персонализираме качеството Ви на ползване на сайта, като това ни позволява да доставим съдържанието и предлаганите продукти, от които се интересувате най-много.
 • Да анализираме Вашата употреба на нашия уебсайт и онлайн услуги.
 • Да подобрим уебсайта си, за да Ви обслужваме по-добре.
 • Може да използваме информацията Ви, за да рекламираме наши услуги на уебсайтове от трети страни, като Facebook.
 • Да получим по-добро разбиране за ефективността на нашите реклами.
 • За да ви помолим да попълните обратна връзка или въпросник.
 • За да потърсим законните си права ако нарушите договор или не успеете да заплатите за услуга.
 • Да поддържаме регистри, с цел отчетност пред КЗЛД.
 • Да поддържаме регистри на комуникацията.
 • За да управляваме нашия бизнес.
 • За да изпълним законови задължения, на които сме субекти и когато това е необходимо за държавен орган.

Уведомяваме Ви, че ще минимизираме количеството Ваши лични данни, единствено и само до тези, необходими за обработването.

 1. Какви са законовите основания, за да обработваме Вашите лични данни?

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, ние можем да обработваме Вашите лични данни само и единствено ако имаме законово основание за това.

Нашите законови основания за обработка са:

 • Във връзка личните данни на клиенти, които данни сме получили при техни запитвания за целите на изпълнението на договор и водене на регистър на договора, обработката е необходима за изпълнението на договор, по който Вие сте страна и за наш законен интерес във връзка с воденето на регистър и за установяване, претендиране и защитаване на правни претенции.
 • Във връзка с личните данни, които сме получили, когато сте се регистрирали за нашите услуги (през нашия уебсайт или по друг начин), които обработваме, за да Ви отговорим и водим регистър на дейностите по отговорите, обработката е необходима по повод предприемане на стъпки по Ваше искане, преди встъпването Ви в договорни отношения, за наш законен интерес по повод воденето на регистри и за установяване, претендиране и защитаване на правни претенции.
 • Във връзка с личните данни, придобити чрез „бисквитки“ на нашия уебсайт или други онлайн услуги за целите на работата на нашия уебсайт, а именно за уверяване, че сме Ви предоставили най-доброто съдържание, за сигурността на нашия уебсайт, поддържане на back-up на нашия уебсайт и / или база данни и за да имаме възможност да публикуваме и администрираме нашия уебсайт, други онлайн услуги и бизнес, обработката е необходима за целите на законни интереси, които в случая ни позволяват да администрираме правилно нашия уебсайт и бизнес.
 • Във връзка с техническите данни (включващи информация за Вашата употреба на нашия уебсайт и онлайн услуги), обработването е необходимо, за да анализираме Вашата дейност на нашия уебсайт и онлайн услуги, за да администрираме и защитаваме бизнеса и уебсайта си, както и да предоставим най-доброто съдържание на уебсайта си, както и да оценим ефективността на нашите реклами. Законовото основание за тази обработка е нашите законни интереси, които в този случай ни позволяват правилно да администрираме нашия уебсайт и бизнес и да разширим нашия бизнес и да изберем нашата маркетингова стратегия. Личната неприкосновеност на потребителите ни е на преден план, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.
 • Във връзка с Вашите данни, които обработваме по силата на законови задължения, на които сме субекти и когато това е необходимо за държавен орган, обработването е необходимо по силата на законово задължение, по което ние сме субект.
 • Във връзка с воденето на отчетност / регистри, обработката е необходима по силата на законово задължение, по което ние сме субект или наши законни интереси по бизнес операции или за установяване, претендиране и защитаване на правни претенции.

Уведомяваме Ви, че:

 • ние не събираме чувствителни данни (разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, за здравословно състояние или данни за сексуален живот или сексуалната ориентация на физическото лице), както и информация за присъди.
 • не извършваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.
 1. Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни, когато ни ги предоставите директно (например чрез регистриране на нашия уебсайт, изпращане на имейл или позвъняване по телефона).

Ние получаваме Ваши лични данни и автоматично, когато използвате нашия уебсайт, чрез „бисквитки“ и подобни технологии. За повече информация, моля вижте нашата политика за „бисквитки“.

Ние ползваме информация от трети страни-доставчици на анализи като Google, ситуирана извън ЕС и рекламни мрежи като Facebook, отново ситуирана извън ЕС.

 1. Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics (https://www.google.com/analytics/). За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

 1. На кого предоставяме Вашите лични данни?

Предоставените от Вас лични данни са ни нужни, за да изпълним своите задължения по договор или по заявка за такъв спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на нашия счетоводител.

 1. Период на съхранение на Вашите лични данни:

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме предприели необходимите мерки за сигурност, за да предотвратим нарушение в защитата на личните данни.

Моля, да имате в предвид, че даваме достъп до Вашите лични данни само на служителите и партньорите, като спазваме принципа „необходимост да се знае“. Те ще обработват Вашите лични данни по нашите инструкции като спазват конфиденциалност.

Ние имаме изградена процедура за работа с вероятни нарушения в защитата на личните данни и ще информираме Вас и КЗЛД за такова, когато законът го изисква.

 1. Какви са Вашите права?

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието, когато е дадено такова, и възражение. За повече информация, моля посетете уебсайтът на КЗЛД, а именно https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1103

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към КЗЛД (https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6)

 1. „Бисквитки“:

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение в нашия сайт.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.